LJUNGSARPSMODELLEN – EN PRODUKTIONSKEDJA MED ÅTTA STARKA LÄNKAR

Ljungsarps är med från produktutvecklingsstadiet och kan driva hela konstruktionsuppdraget, antingen som projektledare i kundens utvecklingsteam eller som problemlösare och bollplank. Vi erbjuder en smidig process som startar med visualiserade idéer i 3D till kompletta konstruktionsritningar med produktionsupplägg.

link1

.
Idéutveckling, konstruktion och prototyp

En idé kan bara förverkligas med god lönsamhet om den får rätt näring från start. Vi har ett brett angreppssätt och en djup erfarenhet från många branscher. Den kompetensen delar vi med oss av i varje projekt. Vi formar prototyper av dina idéer och tar dem hela vägen från 3D-modeller till färdig konstruktion. Utan några kostsamma omvägar.

link2

.
Programmering och beredning

Produktionen startar med att formatet på tunnplåten bestäms. Därefter programmeras produktritningen med rätt dimensionering och matas in i stansmaskinen.
Uppdragen genomförs i tunnplåt från 0,5 mm till 12 mm och det finns inga begränsningar i materialet. Här körs allt från rostfritt till aluminium och svartplåt.
De tjockare dimensionerna skärs med laser.

link3

.
Lagerrobot. Automatlager. Stansning. Laserskärning

Vi har 350 platser och fyra laddningsstationer där vår lagerrobot sedan hämtar plåten efter givna förutsättningar. Både stans och kantpress har koppling till vårt automatlager, där både råmaterial och bearbetade bitar hanteras.

link4

.
Bockning

Nästa moment är bockning av plåten. Vi har inga begränsningar i våra maskiner utan anpassar inställningen till de produktspecifika radierna. Arbetet utförs manuellt eller med hjälp av robotar beroende på uppdragets komplexitet.

link5

.
Svetsning och nitning

Därefter monteras produktdelarna ihop med fogsvetsningen och/eller popnitning beroende på produktens egenskaper.

link6

.
Lackering

Vi är extra stolta över vår lackeringsanläggning. Här erbjuder vi flera alternativ beroende på produktens förutsättningar. Den automatiserade processen startar med att produkten tvättas och torkas. Därefter lackas den med pulver- eller våtlack i vilken färgkulör du önskar. Efter härdning av ytskiktet går produkten vidare i processen.

link7

.
Montering

Produkten monteras därefter i en delvis öppen monteringshall. Det gör att vi får full flexibilitet i det här momentet och vi kan snabbt ställa om efter olika uppdrag. Sammansättningen genomförs med största möjliga precision och motsvarar alltid specifikationen. Resultatet är helt färdiga produkter som t ex kaminer, säkerhetsskåp, elskåp etc.

För oss är högsta kvalitet en självklarhet.

link8

.
Logistik. Lager och distribution

Genom en högt utvecklad logistik upprättas flöden för varje produktion – från inköpta komponenter till en komplett produkt, levererad och klar. När produkten är färdigmonterad och klar för leverans tar vi hand om lagerhållning och distribution. I våra lokaler finns det gott om utrymme där vi kan lagerhålla dina produkter. Vårt lagerhållningssystem är utarbetat för att säkerställa leveranser med högsta möjliga precision. Du slipper onödiga omlastningar och resultatet blir vinster i både tid och pengar.

Din lönsamhet är vår dygd

Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För att bibehålla den positionen görs förbättringar med ständiga investeringar i nya maskiner och ny teknik. Dessutom har vi i bygden runt Ljungsarp ett brett och upparbetat nätverk med högkompetenta leverantörer inom olika områden. Resultatet är att vi kan producera med rätt kostnadsbild och möta konkurrensen från länder med lägre lönekostnader. Effektiviteten kommer du att se på sista raden i din egen produktutvecklingskalkyl och när dina produkter når din destination på rekordtid!

Kontakta oss så berättar vi mer!